WALNY ZJAZD DELEGATÓW ORGANIZACJI MIEJSKIEJ PSL W RADOMIU

W sobotę 27 sierpnia 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A odbył się Walny Zjazd Delegatów Organizacji Miejskiej PSL w Radomiu.

zdj_cie1255

zdj_cie1266

zdj_cie1257 zdj_cie1258 zdj_cie1259 zdj_cie1262 zdj_cie1263 zdj_cie1264

 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA NR 4 OM PSL RADOM

W poniedziałek 20 czerwca o godzinie 18:00 w Starostwie Powiatowym odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 4 OM PSL Radom. Na zebraniu tym będą wybrane władze Koła nr 4, tzn. prezes, zarząd i komisja rewizyjna Koła. Obecność obowiązkowa. 

 

ŚWIĘTO LUDOWE OM PSL RADOM

Członkowie i sympatycy OM PSL Radom wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w piątek 20 maja w Muzeum Wsi Radomskiej na obchodach Święta Ludowego. Uroczystości rozpoczęła o godzinie 17:00 msza święta. Następnie w części oficjalnej Prezes OM PSL oraz zaproszeni goście wręczali zasłużonym działaczom naszej organizacji odznaczenia. W przemówieniach działacze PSL oraz zaproszeni goście wskazywali na potrzebę jedności Ruchu Ludowego oraz przestrzegali przed zagrożeniami dla demokracji w Polsce. Obok Prezesa OM PSL Józefa Bakuły, głos zabrał nasz kolega radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Gołąbek, prezydent Radomia Radosław Witkowski, Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk, Dyrektor Klubu Parlamentarnego PSL Stanisław Brzózka, przewodniczący Oddziału Radomskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Tomasz Korczak, odczytano też przesłanie od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza, sprawy organizacyjne przedstawił też Janusz Kaleta. Część oficjalną zakończyły wiersze recytowane przez ich autorkę Walentynę Pawelec. Po części oficjalnej koleżanki i koledzy zasiedli przy świątecznym stole. Obok wymienionych gości, którzy przemawiali, naszą uroczystość zaszczycili też:
– ksiądz Jacek Sylwester Wieczorek –  Dyrektor Radia Plus Radom
– Bożenna Pacholczak – wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego
– Robert Dobosz – radny Powiatu Radomskiego (członek PSL)
– Przemysław Bednarczyk – znany radomski historyk
 KODAK Digital Still Camera
Pierwszy z prawej ksiądz Jacek Wieczorek, na lewo od niego redaktorka Radia Plus, w poczcie sztandarowym od lewej Sylwester Rutka, Wojciech Iwański i Karol Babula.

 

KODAK Digital Still Camera
Pierwszy z prawej nasz kolega Janusz Kaleta, kolejno od prawej Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk, Radny Wojewódzki Zbigniew Gołąbek, Przemysław Bednarczyk, Prezydent Radomia Radosław Witkowski, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, nasz kolega Karol Babula.

Continue reading